ISSN 2415-363X

Добро пожаловать в электронный архив Национального университета "Черниговская политехника"

Условия включения публикаций в Электронный архив:

1. Ознакомиться с положением Об электронной архив Национального университета "Черниговская политехника".

2. Заключить авторский договор о передаче неисключительных прав на использование произведения и передать в бумажном виде на абонементы научной библиотеки.

3. Отправить по электронной почте library92@ukr.net научные работы в электронном виде, электронный вариант авторского договора о передаче неисключительных прав, приложение к авторскому договору и сведения об авторе.

 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь:

Научная библиотека НУ "Черниговская политехника", ул. Шевченка, 95, комната 135.

Ответственная за электронный архив: Бевз Инна Валентиновна.

р.т. 665-221

м.т. +380931192177

е-mail: library92@ukr.net

Авторский договор о передаче неисключительных прав на использование произведения

Сведения об авторе

Приказ

Положение

Разделы электронного архива

Недавно добавленный

 • Василіцький, В. Р. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Дана робота присвячена узагальненню теоретичних положень, розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління персоналом у системі охорони здоров’я. Здійснено комплексні теоретичні узагальнення та запропоновано ...
 • Чуркіна, С. А. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Робота складається з трьох розділів, вступу, висновків, списку використаних джерел, додатків. В першому розділі розглядаються теоретичні аспекти управління наданням соціальних послуг, особливості її формування, загальна ...
 • Ципак, А. О. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Темою даної роботи є розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності управління персоналом підприємства на прикладі КНП «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради. Робота складається з трьох розділів, ...
 • Товстенко, Т. М.; Титаренко, Є. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Головною метою роботи є теоретичне обґрунтування впровадження методів підвищення компетенції фахівців центрів адміністративних послуг в умовах забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Об’єктом дослідження є процеси, ...
 • Мартинеко, В. В.; Рудник, В. М. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Робота складається з трьох розділів, вступу і висновків. У першому розділі роботи розглядаються теоретичні аспекти дослідження основ управління інвестиційною діяльністю підприємства. Велика увага приділяється ролі та ...

Больше