ISSN 2415-363X

Добро пожаловать в электронный архив Национального университета "Черниговская политехника"

Условия включения публикаций в Электронный архив:

1. Ознакомиться с положением Об электронной архив Национального университета "Черниговская политехника".

2. Заключить авторский договор о передаче неисключительных прав на использование произведения и передать в бумажном виде на абонементы научной библиотеки.

3. Отправить по электронной почте library92@ukr.net научные работы в электронном виде, электронный вариант авторского договора о передаче неисключительных прав, приложение к авторскому договору и сведения об авторе.

 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь:

Научная библиотека НУ "Черниговская политехника", ул. Шевченка, 95, комната 135.

Ответственная за электронный архив: Бевз Инна Валентиновна.

р.т. 665-221

м.т. +380931192177

е-mail: library92@ukr.net

Авторский договор о передаче неисключительных прав на использование произведения

Сведения об авторе

Приказ

Положение

Разделы электронного архива

Недавно добавленный

 • Палєєва, В. Р.; Гнедіна, К. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Можна стверджувати, що метод бенчмаркінгу ще недостатньо поширений у вітчизняній практиці, але у зарубіжних країнах він користується з великою прихильністю, допомагаючи іноземним підприємствам залишатися конкурентоспроможними, ...
 • Мельничук, І. Ю.; Чік, М. Ю. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Порядок відображення в обліку надходження фінансових інвестицій в системі управління суб’єктом господарювання – це забезпечення достовірної інформації, яка зобов’язує до об’єктивної оцінки реалій економічних відносин, від ...
 • Лоха, А. Є.; Гнедіна, К. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Життєстійкість є важливою навичкою суб’єкта управління в процесі прийняття управлінських рішень. Вона стає дедалі більш затребуваною в умовах нестабільності, невизначеності, складності, переходу до дистанційної роботи, ...
 • Лисич, Д. В.; Сидоренко, О. О. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Однією з основних функцій економічний служб господарських суб’єктів є забезпечення підприємства виробничими запасами.
 • Легчун, М. В.; Сидоренко, О. О. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Запропоновано класифікацію фінансових результатів газорозподільного підприємства, яка зосереджується на виділенні основних закономірностей та ознак фінансових результатів підприємства, що є доцільним у ході здійснення ...

Больше