ISSN 2415-363X

Ласкаво просимо до електронного архіву Чернігівського національного технологічного університету (IRChNUT)

Електронний архів створено наказом ректора ЧНТУ від 22.10.2015 №176, який був узгоджений Вченою радою ЧНТУ від 28.09.2015 р. (протокол №8).

Умови включення публікацій до Електронного архіву ЧНТУ:

1. Ознайомитись з положенням про репозитарій Чернігівського національного технологічного університету.

2. Укласти авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору та передати у паперовому вигляді на абонементи наукової бібліотеки ЧНТУ.

3. Надіслати на електронну пошту Library92@ukr.net наукові праці в електронному вигляді, електронний варіант авторського договору про передачу невиключних прав, додаток до авторського договору та відомості про автора.

 

З усіх питань, будь ласка, звертатися: Наукова бібліотека ЧНТУ, вул. Стрілецька, 1, кімната 101.

Відповідальний за репозитарій: Сіденко Тетяна Анатоліївна.

тел. 0632920208, 0986719508, 5-69-81

E-mail: Library92@ukr.net

Авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору

Відомості про автора

Наказ

Положення

Communities in DSpace

Recently Added

 • Барилюк, М.- М.Р.; Гасюк, Р. В.; Дубина, М. В.; Жаворонок, А. В.; Жарій, Я. В.; Ільчук, В. П.; Карпінська, О. Б.; Карпінський, Б. А.; Коваленко, Ю. М.; Лаврова, Р. В.; Максимів, Д. Я.; Маліновська, О. Я.; Мохова, Ю. Л.; Ремньова, Л. М.; Садчикова, І. В.; Тарасенко, А. В.; Тарасенко, О. О.; Харитонова, В. С.; Чмутова, І. М.; Шишкіна, О. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  У монографії досліджено теоретико-прикладні засади розвитку фінансових посередників в умовах невизначеності навколишнього середовища. Визначено теоретичні засади функціонування і розвитку фінансових посередників, розкрито ...
 • Ющенко, Л. І. (Чернігів: ЧНТУ, 2018)
  Дисертацію присвячено теоретико-практичному узагальненню та новому вирішенню важливої наукової проблеми удосконалення механізмів впровадження інновацій в діяльність органів публічної влади в Україні, обґрунтуванню та ...
 • Трестер, Ю. О. (Чернігів: ЧНТУ, 2018)
  У дисертаційному дослідженні вирішено актуальне наукове завдання формування державних механізмів забезпечення безпеки дитини. Визначено основні відмінності дитини від дорослої людини в державноуправлінському аспекті. ...
 • Жураківський, Є. С. (Чернігів, 2018)
  У дисертації розроблено теоретико-методологічні основи забезпечення економічної безпеки аграрної галузі регіону в умовах інституційних трансформацій. Удосконалено методичний підхід до розуміння сутності поняття «економічна ...
 • Савенко, А. А.; Лузіна, Н. С. (Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2018)
  Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності П. Г. Бивойна - як науково-педагогічного працівника університету. До покажчика увійшли курси лекцій, тези доповідей на конференціях, статті з періодичних видань ...

View more