IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Збірник задач і вправ з хімії: метод. рекомендації до вивчення курсу загальної та неорганічної хімії для студентів механіко-технологічного факультету денної та заочної форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)