IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Технічна мікробіологія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)