ISSN 2415-363X

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Карпова, І. Г. (Чернігів-Ніжин : ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2005)
  Пам’ять народу неубієнна: “Це твій, Ясю, дід” (Старше покоління розповідає молоді про голод 1932-1933 рр.).
 • Карпова, І. Г. (РВК “Деснянська правда”, 2006)
  У книзі вміщено спогади очевидців про голодомор 1932-1933 рр., та голод 1946-1947 рр. на Чернігівщині, зібрані викладачами та студентами вищих навчальних закладів Чернігова.
 • Карпова, І. Г. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
  Навчальній дисципліні "Історія та культура України" належить важливе місце в системі сучасної освіти, оскільки професійно підготовлений працівник визначається не тільки глибокими спеціальними знаннями, а й високими ...
 • Карпова, І. Г. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
  Навчальній дисципліні "Історія та культура України" належить важливе місце в системі сучасної освіти, оскільки професійно підготовлений працівник має визначатися не тільки глибокими спеціальними знаннями, а й високими ...
 • Карпова, І. Г. (Чернігів, 2013)
  "Основи педагогіки" є дисципліною, що включається в навчальні плани й викладається у вищих навчальних закладах будь-якої організаційної структури. Вирішення завдань розбудови української держави потребує підготовки ...
 • Карпова, І. Г. (Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011)
  У монографії здійснено науково-теоретичний аналіз проблеми розвитку творчої обдарованості особистості студента, виявлено соціально-педагогічні умови розвитку творчої обдарованості, зокрема, студентської молоді у позанавчальній ...
 • Карпова, І. Г. (Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009)
  У методичних рекомендаціях подано зміст факультативного курсу, спрямованого на активізацію творчого потенціалу студентів гуманітарних спеціальностей. Дані матеріали стануть у пригоді широкому колу працівників освітньої ...
 • Карпова, І. Г. (2014)
  Дана публікація присвячена аналізу окремих гуманістичних ідей українського мислителя XVII ст. І. Гізеля. У статті розглядаються основні положення твору “Мир з Богом чоловіку”, що відносять його до напряму моральної філософії ...