IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Інформаційні системи в бухгалтерському обліку. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030510 “Товарознавство та торгівельне підприємництво” всіх форм навчання

ISSN 2415-363X