IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Страхування фінансових ризиків. Методичні вказівки до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Панченко, О. І.
dc.contributor.author Дубина, М. В.
dc.contributor.author Шпомер, Т. О.
dc.contributor.author Тарасенко, А. В.
dc.date.accessioned 2016-12-21T07:18:41Z
dc.date.available 2016-12-21T07:18:41Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/12030
dc.description Страхування фінансових ризиків : метод. вказ. до практичних занять для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», усіх форм навчання / укл.: О.І. Панченко, М.В. Дубина, Т.О. Шпомер, А.В. Тарасенко. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 41 с. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів: ЧНТУ en_US
dc.subject страхування en_US
dc.subject фінансові ризики en_US
dc.title Страхування фінансових ризиків. Методичні вказівки до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», усіх форм навчання en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record