IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Мікроекономіка. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОКР «бакалавр»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)