IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Мікроекономіка. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОКР «бакалавр»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)