IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Фінанси. Методичні вказівки до виконання випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)