IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Управління персоналом та економіка праці. Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)