№4(16)

 

Recent Submissions

  • Холодницька, А. В. (Чернігів: ЧДІЕУ, 2012)
    У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти визначення соціальної ефективності управління та її вплив на основні економічні показники діяльності підприємств.
  • Забаштанський, М. М. (Чернігів: ЧДІЕУ, 2012)
    У статті досліджено передумови розвитку концесійної діяльності в Україні, а також обґрунтовано необхідність її системного впровадження в контексті аналізу взаємозв’язків між економічними процесами та явищами. Автором ...