ISSN 2415-363X

№4(16)

 

Recent Submissions

 • Савченко, В. Ф.; Омеляненко, М. О. (Чернігів : ЧДІЕУ, 2012)
  У статті проведено аналіз зміни показників платіжного балансу України протягом останніх семи років. Визначено основні шляхи оптимізації сальдо платіжного балансу, надано пропозиції щодо використання конкретних інструментів ...
 • Холодницька, А. В. (Чернігів: ЧДІЕУ, 2012)
  У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти визначення соціальної ефективності управління та її вплив на основні економічні показники діяльності підприємств.
 • Полякова, О. В.; Єрмак, О. І.; Клименко, О. М. (Чернігів: ЧДІЕУ, 2012)
  Обґрунтовано необхідність впровадження управлінського обліку запасів на промислових підприємствах з метою посилення контролю за рухом, витрачанням сировини та виробничих відходів.
 • Забаштанський, М. М. (Чернігів: ЧДІЕУ, 2012)
  У статті досліджено передумови розвитку концесійної діяльності в Україні, а також обґрунтовано необхідність її системного впровадження в контексті аналізу взаємозв’язків між економічними процесами та явищами. Автором ...