IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Фінансово-економічна безпека. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)