IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Банківські операції. Методичні вказівки до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)