IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Мікроекономіка. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напрямів підготовки 6.030508 “Фінанси та кредит”, 6.030509 “Облік і аудит”, 6.030504 “Економіка підприємства” та галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)