IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)