IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Соціальна статистика. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030505 „Управління персоналом і економіка праці”

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)