IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Теорія та методика фізичного виховання: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)