IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Технологічна практика в органах соціального захисту населення: методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" спеціалізації "Трудове право та право соціального забезпечення" денної та заочної форм навчання

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)