IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Технологічна практика в органах соціального захисту населення: методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" спеціалізації "Трудове право та право соціального забезпечення" денної та заочної форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)