ISSN 2415-363X

№ 2 (14)

 

Recent Submissions

  • Кунденко, А. В.; Мороз, Н. В.; Жигалко, М. М. (Чернігів : ЧДІЕУ, 2012)
    Стаття присвячена проблемі управління ризиком при реалізації процесів антикризового менеджменту підприємств. Досліджено характеристики ризику, визначено предметні області виникнення ризику в залежності від стадії кризи, в ...
  • Селінний, М. М. (Чернігів: ЧДІЕУ, 2012)
    У статті розглянуто складові формування вітчизняної сировинної бази бурякоцукрового виробництва. Визначені основні напрями забезпечення вітчизняного ринку цукру конкурентоспроможною сировиною.
  • Полковниченко, С. О. (Чернігів: ЧДІЕУ, 2012)
    У статті досліджується стан інноваційного розвитку економіки України з початку 90-х років ХХ ст. до теперішнього часу. Проведено аналіз рівня інноваційної активності підприємств, впровадження інновацій у промисловості ...