ISSN 2415-363X

Старченко Г. В.: монографії

 

Recent Submissions

  • Вдовенко, С. М.; Вдовенко, Ю. С.; Дорошенко, О. К.; Косач, І. А.; Ладонько, Л. С.; Лілікович, П. В.; Михайловська, О. В.; Муринець, О. О.; Парубець, О. М.; Рогова, О. В.; Савченко, В. Ф.; Старченко, Г. В.; Сугоняко, Д. О.; Філіпова, Н. В. (Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2017)
    У монографії здійснено систематизацію науково-теоретичних підходів стосовно методології публічного адміністрування, наведено методологічно-прикладні підходи застосування технологій публічного адміністрування, досліджений ...
  • Старченко, Г. В. (Харків.: Діса плюс, 2015)
    Дана монографія представляє собою наукові доробки з питань розробки підходу до організаційного управління інноваційним розвитком проектно- орієнтованих підприємств. Основний науковий результат полягає в поглибленні та ...