IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Дослідження досвіду зарубіжних країн щодо активізації інноваційної діяльності у світлі євро інтеграційних процесів України

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Ладонько, Л. С.
dc.contributor.author Філіпова, Н. В.
dc.contributor.author Прокопенко, К. Г.
dc.date.accessioned 2017-06-15T21:57:34Z
dc.date.available 2017-06-15T21:57:34Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/12835
dc.description Ладонько, Л. С. Дослідження досвіду зарубіжних країн щодо активізації інноваційної діяльності у світлі євро інтеграційних процесів України / Л. С. Ладонько, Н. В. Філіпова, К. Г. Прокопенко // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Сер.: Економіка. - 2014. - № 1 (21). – С. 58-63. en_US
dc.description.abstract У статті розглянуто поширені в економічно розвинутих країнах світу інструменти стимулювання інноваційної діяльності підприємств. З’ясовано, що не існує універсальних інструментів стимулювання, кожна країна використовує свої власні. Обґрунтовано доцільність використання окремих інструментів в умовах української економіки для стимулювання інноваційної діяльності підприємств en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів: ЧДІЕУ en_US
dc.relation.ispartofseries № 1 (21);
dc.subject інноваційна діяльність en_US
dc.subject інноваційна політика en_US
dc.subject національна інноваційна система (НІС) en_US
dc.subject інноваційний потенціал en_US
dc.subject інноваційна інфраструктура en_US
dc.subject стимулювання en_US
dc.subject зарубіжний досвід en_US
dc.title Дослідження досвіду зарубіжних країн щодо активізації інноваційної діяльності у світлі євро інтеграційних процесів України en_US
dc.title.alternative Research of the experience of foreign countries as to activation of innovative activity in the context of eurointegration processes en_US
dc.type Article en_US
dc.description.abstractalt1 The widespread instruments of stimulation of innovative activity of enterprises in the economic developed countries of the world are considered in the article. There are no universal instruments of regulation, every country use its own. The advisability of using of the separate instrument for stimulation of innovative activity of enterprises for the Ukrainian economy is proved en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record