IRChNUT
Електронний архів Чернігівського національного технологічного університету

Дослідження впливу величини опору робочого середовища на енергетичну ефективність коливальної системи тарілок

ISSN 2415-363X

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних розділах