ISSN 2415-363X

Осадчий О. В.: доповіді, тези доповідей