ISSN 2415-363X

Шпомер А. І.: дисертації та автореферати

 

Recent Submissions

  • Шпомер, А. І. (Київський національний університет ім. Т. Шевченка – Київ, 2006)
    Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, що присвячена дослід-женню ліцензування господарської діяльності як засобу державного регулювання. Визначено причини і зумовлені ними цілі ліцензування, виявлені критерії, ...
  • Шпомер, А. І. (Київський національний університет ім. Т. Шевченка – Київ, 2006)
    Сформульовані в дисертації наукові положення та висновки отримані автором особисто в результаті дослідження вітчизняного та зарубіжного законодавства, спеціальної літератури та правозастосовчої практики. Дисертація є ...