ISSN 2415-363X

Забаштанський М. М.: монографії

 

Recent Submissions

  • Савченко, В. Ф.; Забаштанський, М. М.; Кичко, І. І.; Тропіна, В. Б.; Мекшун, Л. М.; Кирилюк, Ю. В.; Алєшугіна, Н. О.; Зеленська, О. О.; Полковниченко, С. О.; Пшенична, Т. М.; Холявко, Н. І.; Мекшун, П. В.; Левківський, В. В.; Левківський, О. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2018)
    У монографії розглядаються проблеми економічної теорії і практики на глобальному, національному, регіональному, галузевому та мікрорівнях в умовах євроінтеграційного поступу України. Особлива увага приділена теоретичним ...
  • Забаштанський, М. М.; Сирбу, І. М. (Ніжин : ФОП Лук’яненко В.В., ТПК «Орхідея», 2017)
    У колективній монографії проаналізовано проблеми регулювання соціально-трудових відносин. Розглянуто заходи щодо формування системи відносин у сфері праці, людського капіталу. Розкрито актуальні питання мотивації праці, ...
  • Абакуменко, О. В.; Гонта, О. І.; Гонта, С. В.; Дубина, М. В.; Забаштанський, М. М.; Зеленська, О. О.; Коваленко, Л. О.; Корнєєв, М. В.; Лавров, К. Є.; Лисенко, І. В.; Литовченко, М. В.; Люта, О. В.; Македон, В. В.; Маргасова, В. Г.; Марченко, Н. А.; Міхєєнко, Т. В.; Омеляненко, М. О.; Пігуль, Н. Г.; Сіренко, К. Ю.; Товстиженко, О. В. (Ніжин : ФОП Лук‘яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2015)
    В монографії досліджується широке коло проблем, пов’язаних з теоретико- методологічним обґрунтуванням моделей сталого розвитку країни, напрямків реформування бюджетної, фіскальної, грошово-кредитної, соціальної політики ...