ISSN 2415-363X

Рябова Т. А.: наукові статті

 

Recent Submissions

 • Рябова, Т. А.; Рябов, І. Б. (Запоріжжя, 2019)
  У статті розглядаються проблеми, пов'язані з діяльністю сучасних підприємств на засадах екологічного маркетингу, оскільки більшість заходів спрямована лише на боротьбу з наслідками нераціонального природокористування, а ...
 • Рябова, Т. А.; Рябов, І. Б. (2019)
  У статті розглянуто сутність та особливості рекламного креативу, його влив на маркетингові комунікації, як засіб швидкого реагування і цільового впливу на споживачів та посередників. Рекламний креатив є усвідомленою ...
 • Рябова, Т. А.; Рябов, І. Б. (Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2018)
  У статті досліджено особливості маркетингу у сфері послуг, розглянуто його специфічні риси, відмінності від товарних ринків, які обумовлюють особливі підходи до маркетингової діяльності підприємств на ринку послуг. Саме ...
 • Рябова, Т. А. (2018)
  У статті досліджено проблеми досягнення ефективності туристичної діяльності та розвитку міжнародної туристичної діяльності. Розглянуті основні фактори, що стримують розвиток туристичної сфери в Україні. Основними перешкодами ...
 • Рябова, Т. А. (2018)
  У статті досліджено особливості споживчої поведінки промислових підприємств, їх влив на прогнозування поведінки певним чином організованих споживачів. Розглянуті фактори, що впливають на процес прийняття рішення промисловими ...
 • Рябова, Т. А.; Рябов, І. Б. (Чернігів : ЧДІЕУ, 2011)
  У статті розглядаються особливості поведінки підприємств у процесі споживання. Досліджуються пове- дінкові закономірності розвитку споживання на рівні підприємств.
 • Рябова, Т. А. (Чернігів: ЧДІЕУ, 2010)
  У статті розглядаються проблеми маркетингової методології сучасного етапу розвитку маркетингу. Досліджуються особливості поведінки індивідуальних та організованих споживачів.
 • Рябова, Т. А.; Рябов, І. Б. (Чернігів: ЧНТУ, 2016)
  В статті проаналізовано сутність і поведінкові особливості маркетингової взаємодії виробників і споживачів. Визначено найбільш результативні технології організації взаємодії підприємств на промислових ринках.
 • Рябова, Т. А.; Рябов, І. Б. (Чернігів: ЧНТУ, 2016)
  Розглянуто основні проблеми розвитку ринку послуг Чернігівської області. Виявлено перелік факторів, які сприяють стрімкому розвитку сфери послуг регіону.
 • Шевченко, О. М.; Ясько, А. Г.; Рябова, Т. А. (Чернігів: ЧНТУ, 2012)
  У статті розглядаються проблеми продовольчого ринку Чернігівської області, запропоновані методологічні підходи до оцінювання конкурентоспроможності та стратегічні рішення щодо покращення функціонування ринку молока і ...