ISSN 2415-363X

Пшенична Т. М.: монографії

 

Recent Submissions

  • Савченко, В. Ф.; Забаштанський, М. М.; Кичко, І. І.; Тропіна, В. Б.; Мекшун, Л. М.; Кирилюк, Ю. В.; Алєшугіна, Н. О.; Зеленська, О. О.; Полковниченко, С. О.; Пшенична, Т. М.; Холявко, Н. І.; Мекшун, П. В.; Левківський, В. В.; Левківський, О. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2018)
    У монографії розглядаються проблеми економічної теорії і практики на глобальному, національному, регіональному, галузевому та мікрорівнях в умовах євроінтеграційного поступу України. Особлива увага приділена теоретичним ...
  • Кирилюк, Ю. В.; Пшенична, Т. М. (Чернігів : ЧНТУ, 2018)
    Європейська інтеграція надає для України можливість модернізувати економіку, залучити іноземні інвестиції і новітні технології, а це, в свою чергу, сприятиме створенню нових робочих місць, підвищенню конкурентоспроможності ...
  • Жидок, В. В.; Пінчук, А. О.; Забаштанська, Т. В.; Бондар, В. В.; Пшенична, Т. М.; Михайлюк, Н. С.; Карпенко, Ю. М.; Рябова, Т. А.; Рябов, І. Б.; Москаленко, В. А.; Дудко, В. Б.; Ткач, Ю. М. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
    В монографії досліджується широке коло питань, пов’язаних з теоретично-методологічним обґрунтуванням застосування системи маркетингових інструментів в різних сферах господарювання. Розглядаються концептуальні засади ...
  • Пшенична, Т. М. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)