ISSN 2415-363X

Богдан Ю. М.: наукові статті

 

Recent Submissions

  • Богдан, Ю.М. (К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009)
    Дана стаття присвячена дослідженню філософсько-правових поглядів періоду античності. Доведено важливість вчення античних філософів для пошуку шляхів вирішення морально-правових проблем сучасності.