ISSN 2415-363X

Фінансові дослідження. — 2016. — №1 (1)