ISSN 2415-363X

Дерій Ж. В.: доповіді, тези доповідей