ISSN 2415-363X

Дерій Ж. В.: монографії

 

Recent Submissions

  • Кичко, І. І.; Маргасова, В. Г.; Виговська, В. В.; Дерій, Ж. В.; Приступа, А. Л.; Холодницька, А. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2023)
    У монографії сформульовано нові підходи до визначення змістовного наповнення еколого-економічного механізму безпеки водокористування, що враховують концепцію сталого розвитку, необхідність забезпечення соціально-економічного ...
  • Акименко, О. Ю.; Дерій, Ж. В.; Жолобецька, М. Б.; Мініна, О. В.; Зубок, Д. Ю.; Свидрук, І. І.; Миронова, М. І.; Хоменко, І. О.; Горобінська, І. В.; Луцька, Д. М.; Шестаковська, Т. Л.; Семченко-Ковальчук, О. Б.; Москалець, І. М.; Гнедіна, К. В.; Нагорний, П. В.; Гнилицька, Л. В.; Перетятько, Ю. М.; Шах, О. І.; Сидоренко, О. О.; Клименко, Т. В.; Гливенко, В. В.; Селютін, С. Т.; Андарак, В. С.; Левковець, Н. П.; Марченко, Н. А.; Лаптій, Т. М.; Пантелеєв, В. П.; Ромащенко, М. І.; Сайдак, Р. В.; Маргасова, В. Г.; Сакун, О. С.; Сорока, А. В.; Шадура-Никипорець, Н. Т.; Каштальян, О. О.; Шаховніна, Н. В.; Басенко, К. О.; Сокол, М. Ю. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2023)
    У колективній монографії автори дали своє бачення формуванню надійного та ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства. Основну увагу зосереджено на розгляді практичної ...
  • Кичко, І. І.; Газуда, М. В.; Газуда, Л. М.; Кислинський, С. С.; Задорожна, С. М.; Кодацька Н. О.; Зейналова, Е. Ф.; Холодницька, А. В.; Іванова, Т. М.; Сахно, Є. Ю.; Сідін, Е. П.; Корнієць, К. Є.; Ільєнко, Р. В.; Губенко, Д. В.; Рибалко, І. С.; Забаштанський, М. М.; Сирбу, І. М.; Волкова Н. В; Борисенко, Л. І.; Хмелевський, С. М.; Дерій, Ж. В.; Захарін, С. В.; Інін Лі; Ван Веньцянь; Губа, І. В. (Ніжин : ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2017)
    У колективній монографії проаналізовано проблеми регулювання соціально-трудових відносин. Розглянуто заходи щодо формування системи відносин у сфері праці, людського капіталу. Розкрито актуальні питання мотивації праці, ...
  • Колектив авторів (Poznan, 2019)