ISSN 2415-363X

Пліско І. М.: доповіді, тези доповідей