ISSN 2415-363X

Мініна О. В.: наукові статті

 

Recent Submissions

  • Мініна, О. В.; Шадура-Никипорець, Н. Т. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
    Стаття присвячена дослідженню історичного процесу трансформації змістовного наповнення категорії «ри- нок праці». Оскільки економічні категорії мають історичний характер, тобто їхня сутність та трактування ви- значаються ...
  • Мініна, О. В.; Шевченко, О. С.; Мороз, Є. А. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2020)
    Проблема забруднення довкілля є проблемою світового масштабу, проте ефективність її вирішення залежить від зусиль окремих країн, усвідомлення ними загрози, що насувається, відповідального і систематичного контролю, ...
  • Мініна, О. В.; Шадура-Никипорець, Н. Т. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
    Стаття присвячена дослідженню одного з найпотужніших джерел інвестиційних ресурсів для модернізації національної економіки – заощаджень домашніх господарств. Проаналізовано динаміку і тенденції заощаджень домашніх господарств ...