IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Управління персоналом та економіка праці : метод. вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Управління персоналом та економіка праці" денної та заочної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)