IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Управління персоналом та економіка праці : метод. вказівки до переддипломної практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)