ISSN 2415-363X

Бобришев Є. С.

 

Recent Submissions

  • Бобришев, Є. С. (Івано-Франківськ : Плай, 2016)
    У статті визначені пріоритетні завдання організаційно-економічного забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Обгрунтовується необхідність розробки концепції забезпечення інноваційної стійкості національної економіки ...
  • Бобришев, Є. С.; Маргасова, В. Г. (Черкаси : ЧДТУ, 2017)
    У статті проведено дослідження наукової діяльності та інноваційної активності підприємств та організацій України, визначення залежності конкурентоспроможності країни на світовому рівні від вказаних показників та аналіз ...