IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Актуальні проблеми досудового розслідування : метод. вказівки до семінар. занять для підгот. магістрів за спец. 081 «Право», спеціалізацією «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Головко, М. Б.
dc.date.accessioned 2018-02-13T12:35:43Z
dc.date.available 2018-02-13T12:35:43Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/15677
dc.description Актуальні проблеми досудового розслідування : метод. вказівки до семінар. занять для підгот. магістрів за спец. 081 «Право», спеціалізацією «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» / укл. М. Б. Головко. – Чернігів : ННІ Права і Соціальних Технологій ЧНТУ, 2018. – 41 с. en_US
dc.description.abstract Завданнями вивчення дисципліни є: поглиблене вивчення студентами положень кримінального процесуального права щодо організації діяльності органів досудового розслідування з метою ефективного проведення досудового слідства і дізнання, набуття спеціальних практичних навичок і вмінь ефективного застосування криміналістичних знань, техніко-криміналістичних засобів і методів у практичній діяльності по розкриттю, розслідуванню і попередженню злочинів. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher ЧНТУ en_US
dc.title Актуальні проблеми досудового розслідування : метод. вказівки до семінар. занять для підгот. магістрів за спец. 081 «Право», спеціалізацією «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record