IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Звітність підприємств : метод. вказівки до виконання розрахунк. роботи для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)