IRChNUT
Електронний архів Чернігівського національного технологічного університету

Звітність підприємств : метод. вказівки до виконання розрахунк. роботи для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання

ISSN 2415-363X

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних розділах