IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Browsing Фінансові дослідження. — 2017. — №1 (2) by Title

ISSN 2415-363X

Browsing Фінансові дослідження. — 2017. — №1 (2) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Тульчинська, С. О.; Погребняк, А. Ю. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  The article analyzes the banking system of Ukraine. Established in recent history, a decline in commercial banks at the beginning of 2016 their number was 111 banks, including 43 of which are banks with foreign capital. ...
 • Вербицька, А. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  This article provides an understanding of the national education funding trends across Europe and the possibilities of their usage in Ukrainian public policy in the sphere of higher education The article highlights such ...
 • Костогриз, В. Г.; Соколенко, В. О. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Within the article, modern approaches to the interpretation of defining the essence of the concept of “banking competition" was provided and the author's definition of the above category was proposed. In addition, a ...
 • Садчикова, І. В.; Штирхун, Х. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  In the article, the essence of such concepts as "safety", "financial and economic security", "threat" and "risk" have been interpreted. The system of financial and economic security of the enterprise, which includes a ...
 • Шишкіна, О. В.; Баранець, А. А. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Розглянуто дефініцію «фінансова діяльність підприємства». Уточнено сутність поняття «фінансова діяльність підприємства». Структуровані цілі, завдання і напрями фінансової діяльності, уточнено їх сутність і зміст. Досліджено ...
 • Мініна, О. В.; Шадура-Никипорець, Н. Т. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню одного з найпотужніших джерел інвестиційних ресурсів для модернізації національної економіки – заощаджень домашніх господарств. Проаналізовано динаміку і тенденції заощаджень домашніх господарств ...
 • Жаворонок, А. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті досліджено різні підходи до класифікації банківських послуг та визначено, що найпоширенішим з підходів до класифікації банківських послуг є їх поділ на традиційні та нетрадиційні. Виокремлено причини виникнення ...
 • Кравчук, А. О. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті проведено дослідження тенденцій рівня заробітної плати в Україні за 2000–2017 роки, розкривається взаємозв’язок темпів зростання оплати праці зі зростанням купівельної спроможності населення як основи фінансової ...
 • Кальченко, О. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті проаналізовано та систематизовано наукові підходи до трактування сутності планування на загальнонауковому та мікрорівні, його характерні риси, роль та значення для сучасних підприємств у контексті адаптації до ...
 • Дубина, М. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У межах статті проаналізовано основні види кредитів, що на сьогодні можна виділити, аналізуючи особливості функціонування та розвитку кредитних відносин. Класифікація всіх типів кредитів була реалізована за рахунок ...
 • Хуторна, М. Е. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті чітко виокремлено детермінантні ознаки забезпечення фінансової стабільності поряд з іншими управлінськими процесами у загальній системі менеджменту кредитних установ. Визначено суб’єктно-об’єктний склад процесу ...
 • Індус, К. П.; Рябець, М. Ф.; Гарагонич, В. Г. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті розглянуто окремі аспекти формування фінансового потенціалу підприємства через призму сутнісного розуміння фінансового потенціалу країни та її регіонів. Зазначено, що фінансовий потенціал є спроможністю підприємства ...
 • Тарасенко, О. О. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті проведено наукове дослідження сучасного стану депозитного ринку. Виявлено, що до депозитних установ відповідно до чинного законодавства України можна віднести банківські установи, кредитні спілки та фінансові ...
 • Хоменко, І. О.; Середюк, І. О.; Козловська, С. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Визначено пріоритетні напрямки інвестування в основні сектори транспортної інфраструктури України. Представлено аналіз бюджетних програм транспортної галузі за останні роки. Визначено, що спостерігається недостатній вплив ...
 • Жежерун, Ю. В.; Бартош, О. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Відновлення кредитування реального сектору економіки відіграє ключову роль у зростанні конкурентоспроможності національної економіки. У статті досліджено особливості банківського кредитування реального сектору економіки в ...
 • Зеленська, О. О.; Краснянська, Ю. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті продіагностовано сучасний стан ринку праці України в розрізі окремих індикативних показників, здійснено їх порівняння з аналогічними статистичними даними держав-членів ЄС як еталонними в період інтеграційних ...
 • Дерій, Ж. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Розвиток економіки на засадах сталості дозволяє реалізувати надлишковий ресурс домашніх господарств, при цьому сучасне домогосподарство забезпечує необхідний рівень споживчого попиту, без якого неможливе функціонування ...
 • Русан, В. М.; Ніколюк, О. В.; Лівінський, А. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті проаналізовано структуру виробництва сільськогосподарської продукції, розкрито питання фінансової підтримки аграрного сектору національної економіки з боку держави, визначено проблеми продовольчої безпеки України. ...
 • Мошак, О. В.; Лиходій, О. В.; Олашин, Р. А. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті висвітлено особливості фінансового забезпечення ефективності управління у сфері аграрного виробництва. Обґрунтовано необхідність сприяння з боку державних і регіональних органів влади, передусім у напрямі фінансового ...
 • Холявко, Н. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті визначено роль суб’єктів сектору вищої освіти у сучасних процесах становлення інформаційної економіки. Проаналізовано актуальні тенденції фінансування вищих навчальних закладів в Україні з наголосом на фінансових ...