IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Маркетинг : методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" заочної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)