IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туризму» для студентів всіх форм навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 6.140103 «Туризм»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)