IRChNUT
Електронний архів Чернігівського національного технологічного університету

Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» для студентів всіх форм навчання спеціальності 242 «Туризм

ISSN 2415-363X

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних розділах