IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Зошит для практичних робіт та завдань для самостійної роботи з дисципліни “Організація ресторанного господарства” для студентів спеціальності 242 “Туризм” денної форми навчання / Укл.: Алєшугіна Н.О. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 55 с.

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)