IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Browsing Фінансові дослідження. — 2017. — №2 (3) by Title

ISSN 2415-363X

Browsing Фінансові дослідження. — 2017. — №2 (3) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Вербицька, А. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  The article highlights the European funding strategies of higher education. The financial autonomy of higher educational establishments as the most efficient academic instruments for the implementation of their purposes ...
 • Винниченко, Н. В.; Люльов, О. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті розглянуто вплив Договору про стабільність, координацію і управління в економічному і валютному союзі на застосування фіскальних правил у країнах ЄС. Визначено, що ключової складовою цього договору, яка встановлює ...
 • Хоменко, І. О.; Садчикова, І. В.; Сердюк, І. О. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті проаналізовано детермінанти фінансування авіаційної галузі України, розглянуто джерела фінансування. Представлено аналіз інвестування пасажирського, вантажного та космічного авіаційного транспорту. Визначено, що ...
 • Пaлійчук, Є. C.; Глебa, O. C.; Cтець, М. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Стаття пpиcвяченa питaнням визнaчення міcця кoнтpoлінгу в cиcтемі упpaвління підпpиємcтвoм. Більшіcть учених-екoнoміcтів у гaлузі упpaвління тa фінaнcoвoгo менеджменту під кoнтpoлінгoм poзуміють функціoнaльну cиcтему ...
 • Поліщук, Є. А.; Дубина, П. В.; Паплик, В. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті представлені результати дослідження, що стосуються розвитку консалтингу як нетрадиційної послуги банків. Для зручності аналізу банки було поділено на групи державних і приватних банків; вітчизняних та зарубіжних ...
 • Абакуменко, О. В.; Самусевич, Я. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті проведено аналіз основних джерел формування дохідної бази місцевих бюджетів України за період останніх 10 років. Досліджено зміни в структурі податкових надходжень місцевих бюджетів, розглянуто роль місцевих ...
 • Гонта, О. І.; Дубина, М. В.; Пархоменко, І. А. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті розглянуто теоретичні аспекти функціонування кредитної системи у межах національної економіки. Зокрема, ідентифіковано два наукові підходи до вивчення окресленої системи, наведено її основні інститути, які були ...
 • Дерій, Ж. В.; Завгородня, Н. В.; Самко, О. О. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Підвищення ефективності виробництва харчової промисловості є стратегічним завданням для країни, вирішення якого забезпечить умови для збільшення та покращення кількісних та якісних показників розвитку її економіки. ...
 • Кичко, І. І.; Борисенко, Л. І.; Губа, І. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню теоретико-методологічних та організаційно-економічних проблем реалізації соціальних функцій держави через Фонд соціального страхування. Розглянуто механізм формування доходів бюджету Фонду ...
 • Холявко, Н. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті проаналізовано актуальні тенденції фінансування вищих навчальних закладів в Україні з наголосом на фінансових аспектах реалізації науково-дослідної діяльності. На основі дослідження типових моделей і схем фінансування ...
 • Кальченко, О. М.; Дзюба, А. В.; Цимбал, О. А. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Сучасні умови господарювання зумовлюють посилення ролі фінансового планування та висувають якісно нові вимоги до його практичної реалізації на вітчизняних підприємствах. Це вимагає розвитку теоретичних засад щодо сутнісного ...
 • Забаштанський, М. М.; Роговий, А. В.; Євтушенко, Ю. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті висвітлюються сучасні аспекти розвитку системи фінансових відносин шляхом активізації концесійних відносин в Україні. Доведено необхідність підвищення ефективності управління державним та комунальним секторами ...
 • Шишкіна, О. В.; Жук, О. С.; Краснянська, Ю. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Досліджено сутність і зміст дефініції «інфляційне таргетування». Визначено основні чинники і передумови застосування режиму інфляційного таргетування Національним банком України. Сформульовано імовірні позитивні і негативні ...