IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни “Рекреаційні комплекси світу” для студентів напрямку підготовки 24 „Сфера обслуговування” спеціальності 242 “Туризм” денної та заочної форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)