IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 24 „Сфера обслуговування”, спеціальності 242 „Туризм”, освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр”

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)