IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Методичні рекомендації з проходження переддипломної практики та написання звіту студентами денної та заочної форми навчання напряму підготовки 24 “Сфера обслуговування”, спеціальності 242 “Туризм” другого освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)